Επιστημονικά Άρθρα

Αισθανόμενοι υπερήφανοι για το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού μας προσωπικού, θεωρούμε σημαντική την προβολή του ερευνητικού τους έργου.

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε άρθρα δημοσιευμένα κατά την τελευταία 5ετία σε επιστημονικά περιοδικά, ξένα και ελληνικά, ή τις περιλήψεις αυτών, στα οποία συμμετέχουν στη συγγραφή τους ιατροί και επιστημονικό προσωπικό του νοσοκομείου μας.


Επιστημονικό έργο ΤΕΠ
Δημοσιεύσεις του επιστημονικού προσωπικού του νοσοκομείου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (2022) : https://hsbt.gr/site/wp-content/uploads/2022/12/94.pdf

Quality of Life in Adult Patients Receiving Cervical Fusion for Fresh Subaxial Cervical Injury: The Role of Associated Spinal Cord Injury (2022) : https://doi.org/10.1155/2021/9931535

Correlation of quality of life with instrumented analysis of a total knee arthroplasty series at the long-term follow-up (2021) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33417050/

Metaphyseal Sleeve Failure in Revision Total Knee Arthroplasty (2021) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34692283/

CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC ON GREEK STUDENTS’ MENTAL HEALTH: QUALITY OF LIFE AND TRAUMA STRESSFUL EVENTS CORRELATION (2021) in Proceedings of ICERI2021 Conference (8th-9th November 2021): Consequences of the covid19 pandemic on students

Η επίδραση της νόσου Covid-19 στο επίπεδο υγείας 6 ευρωπαϊκών χωρών (2021) http://www.mednet.gr/archives/current-gr.html

An updated brief overview on post-traumatic headache and a systematic review of the non-pharmacological interventions for its management (2021) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33682560/

Beyond chronic migraine: a systematic review and expert opinion on the off-label use of botulinum neurotoxin type-A in other primary headache disorders (2021https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34289791/

Late Onset Atraumatic Ceramic Head Fracture of a Hybrid Ceramic Bearings Total Hip Arthroplasty (2021) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8020614/

N-acetyl-cysteine reduces the risk for mechanical ventilation and mortality in patients with COVID-19 pneumonia: a two-center retrospective cohort study (2021) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34182881/

Recently available and emerging therapeutic strategies for the acute and prophylactic management of cluster headache: a systematic review and expert opinion (2021https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33243037/

Serum neurofilament light chain levels as biomarker of paclitaxel-induced cognitive impairment in patients with breast cancer: a prospective study (2021https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34599664/

Sinonasal Extramedullary Plasmacytoma With Rare Osteolytic Lesions (2021) https://www.cureus.com/articles/55382-sinonasal-extramedullary-plasmacytoma-with-rare-osteolytic-lesions

Traumatic Spondylolisthesis of the Fourth Lumbar Vertebra Without Neurologic Deficit or Fracture of the Posterior Elements (2021) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7948729/

A nomogram to predict symptomatic epilepsy in patients with radiation-induced brain necrosis (2020https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32631922/

A unique cause of Gamma 3 cut-out: A case report and literature review (2020) https://www.journal-cot.com/article/S0976-5662(20)30390-8/fulltext

Catastrophic Wear of an Acetabular Component Misdiagnosed as Total Hip Arthroplasty Dislocation (2020) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7769737/

Emerging pharmacological strategies for the management of chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity (CIPN), based on novel CIPN mechanisms (2020https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32667212/

Femoral Bowing and Femoral Neck-Shaft Angle Evaluation Can Reduce Atypical Femoral Fractures in Osteoporotic Patients: A Scientific Report (2020) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7606192/

Gluteal Compartment Syndrome The Missing Diagnosis. Case Presentation And Brief Literature Review (2020) https://www.surgchronicles.gr/components/com_journals/journals/2020/4/19.pdf

Hypovitaminosis D in the Greek Elderly Population Doesn’t Concern Only Patients with Hip Fracture (2020) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7482982/

Open Label Prospective Experience of Supplementation with a Fixed Combination of Magnesium, Vitamin B2, Feverfew, Andrographis Paniculata and Coenzyme Q10 for Episodic Migraine Prophylaxis (2020https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33375459/

Posterior Occipitocervical Fusion for Unstable Upper Cervical Trauma in Old and Elderly Population, Although Decreases Upper Cervical Rotation, Does Not Significantly Increase Neck Disability Index (2020) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7416230/

Trifocal Femoral Fracture Treated With an Intramedullary Nail Accompanied With Compression Bolts and Lag Screws: Case Presentation and Literature Review (2020) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7296881/

Unique Migration of a Septic Loosened Metal-on-metalCementless Total Hip Arthroplasty: A Case Report and Literature Review (2020) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7276565/

Anisocoria after Posterior Spine Surgery: A Rare but Disastrous Complication – A Case Report and Literature Review (2019) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7210915/

Isolated medial patellofemoral ligament reconstruction significantly improved quality of life in patients with recurrent patella dislocation (2019) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30820603/

Late-onset “white cord syndrome” in an elderly patient after posterior cervical decompression and fusion: a case report (2019) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6461846/

Successful Closed Reduction of a Jeffery Type 2 Radial Head Epiphysiolysis –A Case Report with Literature Review (2019) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6742868/

Treatment of thigh necrotizing fasciitis using negative pressure wound therapy.
A case report (2019) https://www.surgchronicles.gr/components/com_journals/journals//2019/4/07.pdf

Intertrochanteric fracture associated with undiagnosed ipsilateral incomplete atypical femoral shaft fracture without bisphosphonate use: Unique case report and literature review (2018)    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6008638/

Adult Monteggia Lesion with Ipsilateral Distal Radius Fracture: A Case Report and Review of the Literature (2018) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6298714/

Multi-foci Salmonella enteritis Osteomyelitis of Thoracic Spine with Pleural Effusion and Fatal Outcome. A Unique Case Presentation and Review of the Literature (2017) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5458703/

Calcium Phosphate Cement Leakage During Balloon Kyphoplasty Causing Incomplete Paraplegia: Case Report and Review of the Literature (2016) https://jost.tums.ac.ir/index.php/jost/article/view/57

Late Onset of Neurogenic Complications in Single Neglected Unstable L2 A4/AO Type Fracture: Two Case Reports and Review of the Literature (2016)  https://jost.tums.ac.ir/index.php/jost/article/view/102

Hand hygiene compliance in a Greek university hospital (2016) ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE-33

 
 
Scroll to Top