ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ COVID19

Στο Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας» νοσηλεύονται σε απλές κλίνες και κλίνες ΜΕΘ ασθενείς πάσχοντες από τον κορωνοϊό SARS COV2. Επειδή είναι επιτακτική η ανάγκη πρόληψης της διασποράς ιού εντός του νοσοκομείου, η Διοίκηση σας ενημερώνει για τα ακόλουθα μέτρα:

Όλες οι είσοδοι του Νοσοκομείου (κεντρική, ΤΕΠ, είσοδος Τακτικών ιατρείων) ελέγχονται από προσωπικό φύλαξης του νοσοκομείου. Παρακαλείστε να συνεργάζεστε και να ακολουθείτε τις οδηγίες του προσωπικού.

Οι Αιμοδότες εισέρχονται μόνο από την ειδική είσοδο. Δείτε εδώ

Οι ασθενείς που προσέρχονται για θεραπεία στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ή στην Ογκολογική Μονάδα ή στο Αιματολογικό τμήμα εισέρχονται μόνο από την ειδική είσοδο. Δείτε εδώ

Απαγορεύεται η είσοδος επισκεπτών και συνοδών στο χώρο του νοσοκομείου.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

 • Τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου, πλην της διενέργειας ιατρικών πράξεων.
 • Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19.
 • Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την εξέταση. Ο τρόπος εφαρμογής του παρόντος εξειδικεύεται, αντιστοίχως, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
 • Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ /ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

 • Oι συνοδοί νοσηλευομένων ασθενών, ανεξαρτήτως της κατάστασης εμβολιασμού ή νόσησης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test) εντός σαράντα οκτώ(48) ωρών πριν την είσοδό τους σε κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας

 • Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων επιβεβαιώνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR του άρθρου 33του ν. 4816/2021 (Α’ 118).
 • Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι συνοδοί ασθενών που προσέρχονται σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Μη χρήσης μάσκας ή υπέρβαση του ορίου συνοδών ανά ασθενή επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 300€ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο Νοσοκομείο λειτουργεί Εμβολιαστικό Κέντρο στο κτίριο «Γ.Γεννηματάς», στον 1ο όροφο. Για περισσότερες πληροφορίες Δείτε εδώ.

Επισημαίνεται η επιτακτική ανάγκη της χωρίς καμία εξαίρεση ορθής χρήσης της μάσκας συνεχώς, η αποφυγή συνωστισμού και η χρήση των αντισηπτικών διαλυμάτων για την υγιεινή των χεριών.

Βασικές αρχές

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού και με στόχο την προστασία των νοσηλευόμενων ασθενών, το Υπουργείο Υγείας απέστειλε στους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), εγκύκλιο με οδηγίες προς τα νοσοκομεία της χώρας.
Η εγκύκλιος, προβλέπει μεταξύ άλλων την αναστολή των επισκεπτηρίων σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Πιο συγκεκριμένα:

 

Αναστέλλεται το επισκεπτήριο και όπου κρίνεται αναγκαίο, δύναται να υπάρχει ένας συνοδός στον οποίο θα δίνεται ειδική άδεια από την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

  1. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η παραμονή στο νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα λοίμωξης ανωτέρου αναπνευστικού (πυρετός, δεκατική κίνηση, βήχας, φαρυγγαλγία, ρινική καταρροή).
  2. Ο συνοδός θα πρέπει να είναι ενήμερος για την εφαρμογή των κανόνων κοινωνικής απόστασης, την απολύμανση των χεριών και την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας.
 1. Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη των ιατρικών επισκεπτών στις νοσηλευτικές μονάδες.
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο, θα πρέπει να υπάρχει ειδική έγκριση από τη διοίκηση του νοσοκομείου, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

 

 1. Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων των Νοσοκομείων να εξετάσει και να προτείνει άμεσα στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων την λήψη επιπλέον μέτρων που θα διασφαλίσουν την ασφάλεια των ογκολογικών ασθενών.
 1. Ακύρωση/αναβολή προγραμματισμένων επισκέψεων και επεμβάσεων, σύμφωνα με τον εκάστοτε σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας
 2. Αξιοποίηση δυνατοτήτων τηλεφωνικής υποστήριξης και καθοδήγησης ασθενών
 3. Μείωση του αριθμού των εισόδων στο χώρο υπηρεσιών υγείας
 4. Περιορισμός επισκεπτηρίου
 5. Διαλογή εισερχόμενων ασθενών για έγκαιρη ανίχνευση συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα
 6. Εφαρμογή μέτρων αναπνευστικής υγιεινής από τους ασθενείς (χορήγηση χειρουργικής μάσκας, χρήση χαρτομάντηλου, υγιεινή χεριών)
 1. Λειτουργία καλά αεριζόμενων χώρων για την αναμονή και την εξέταση ύποπτων περιστατικών.
 2. Νοσηλεία σε μονόκλινους θαλάμους με ατομική τουαλέτα και κλειστή πόρτα.
 3. Προσοχή σε χειρισμούς με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος.
 4. Εφαρμογή κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας και χρήση θαλάμων αρνητικής πίεσης όταν είναι εφικτό.
 • Υγιεινή χεριών
 • Εφαρμογή φυσικών εμποδίων για περιορισμό επαφής του προσωπικού κατά τη διαλογή ασθενών
 • Απομόνωση ή συν-νοσηλεία ασθενών με COVID-19
 • Συγκεκριμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό για τη φροντίδα των ασθενών με COVID-19
 • Εξασφάλιση επάρκειας και ορθή χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας με ιδιαίτερη έμφαση στους χειρισμούς με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος. Σε περίπτωση περιορισμένης διάθεσης ατομικού εξοπλισμού προστασίας προτεραιοποίηση της χρήσης του ανάλογα με τις παρεμβάσεις και την αντίστοιχη αξιολόγηση κινδύνου έκθεσης (π.χ. εξασφάλιση μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας για τις παρεμβάσεις που παράγουν αερόλυμα) και υιοθέτηση πρακτικών για ισοδύναμο – αποδεκτό εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Στα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται περιλαμβάνονται: μέτρα πριν από την έλευση του ασθενή στο χώρο υπηρεσιών υγείας, κατά την είσοδο του σε αυτόν, καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής του έως και τον καθαρισμό και απολύμανση του χώρου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την προστασία των ατόμων που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση ή εμφάνιση επιπλοκών από τη λοίμωξη COVID-19 (π.χ. ηλικιωμένα άτομα και υποκείμενα νοσήματα), συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού.

 • Σε περιπτώσεις προγραμματισμένων επισκέψεων που για ιατρικούς λόγους δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να αναβληθούν, προτείνεται να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με τον ασθενή ώστε να διερευνάται το ενδεχόμενο ύπαρξης συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 και να αποφασίζεται εκ νέου η αναγκαιότητα και ο χρόνος της επίσκεψης, αφού δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες
 • Πριν την έλευση ασθενών με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού συστήματος σε πρωτοβάθμιες δομές φροντίδας (Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, Ιδιωτικά Ιατρεία) προτείνεται να προηγείται τηλεφωνική ενημέρωση από τον ασθενή, ώστε να εφαρμοστούν τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής (π.χ. χορήγηση χειρουργικής μάσκας στον εισερχόμενο ασθενή) και η διαδικασία αναμονής και εξέτασης στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους
 • Στις περιπτώσεις που ο ασθενής προσέρχεται μέσω ΕΚΑΒ, απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση του χώρου υπηρεσιών υγείας ώστε οι υπηρεσίες υποδοχής να είναι προετοιμασμένες για τη διαχείριση του ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού
 • Προσπάθεια περιορισμού του αριθμού των εισόδων, ώστε να υπάρχει απόλυτος έλεγχος των εισερχομένων. Όπου υπάρχει δυνατότητα συνιστάται να υπάρχει χωριστή είσοδος για άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού
 • Διασφάλιση διαλογής και μέτρων όπως η υγιεινή των χεριών και η αναπνευστική υγιεινή
  • Η διαλογή έχει ως στόχο την έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό, την αξιολόγηση της βαρύτητας της λοίμωξης, τον περιορισμό της διασποράς του ιού σε άλλους ασθενείς, επισκέπτες και το προσωπικό υπηρεσιών υγείας και την προστασία των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη. Η διαλογή πρέπει να γίνεται πριν την είσοδο στο ΤΕΠ, και συγκεκριμένα στην εξωτερική είσοδο του νοσοκομείου (οικίσκος). Ο οικίσκος πρέπει να διαθέτει κατάλληλη αφίσα για την ενημέρωση των προσερχομένων. Εκεί, εκπαιδευμένο προσωπικό υποβάλλει ερωτήσεις σε όλους τους προσερχόμενους σχετικά με την ύπαρξη συμπτωμάτων λοίμωξης αναπνευστικού συστήματος και ιστορικό επαφής με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, σύμφωνα με τον ορισμό κρούσματος. Συστήνεται η τοποθέτηση προστατευτικού φραγμού (π.χ. από γυαλί ή πλαστικό) στο χώρο της διαλογής ώστε να περιορίζεται η επαφή του προσωπικού με τους δυνητικά μεταδοτικούς ασθενείς. Επίσης, συστήνεται να υπάρχει μόνο μία ανοιχτή και ξεχωριστή είσοδος για την προσέλευση ύποπτων περιστατικών
  • Στη συνέχεια και αφού χορηγηθεί χειρουργική μάσκα στους ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια ύποπτου κρούσματος, αυτοί μεταφέρονται σε ξεχωριστό χώρο αναμονής και εξέτασης (απομόνωση) με διαθέσιμη υποδομή και υλικά για την εφαρμογή υγιεινής των χεριών και αναπνευστικής υγιεινής, αν είναι εφικτό χωρίς να περάσουν από τον χώρο του ΤΕΠ, και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης διασποράς του ιού. Η πόρτα του χώρου εξέτασης πρέπει να είναι πάντα κλειστή και ο χώρος αναμονής πρέπει να είναι επαρκώς αεριζόμενος με τήρηση απόστασης μεταξύ των ασθενών τουλάχιστον 2 μέτρων
  • Εναλλακτικά, ανάλογα με τις χωροταξικές δυνατότητες του χώρου υπηρεσιών υγείας και την κατάσταση της υγείας του, ο ασθενής μπορεί να περιμένει στο ιδιωτικό μεταφορικό του μέσο ή στον προαύλιο χώρο μέχρι να ειδοποιηθεί από το προσωπικό και να οδηγηθεί στο χώρο εξέτασης
 • Οργάνωση και χρήση ειδικού χώρου αποκλειστικά για την αξιολόγηση περιστατικών με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού, ενδεικτικά κάποιο βοηθητικό κτήριο ή προσωρινή κατασκευή
 • Ακύρωση όλων των παρεμβάσεων που απευθύνονται σε ομάδες ασθενών (π.χ ομαδική ψυχοθεραπεία) και αντικατάστασή τους με ατομικές παρεμβάσεις όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Αναβολή όλων των προγραμματισμένων και μη επειγουσών χειρουργικών επεμβάσεων και επισκέψεων
 • Στο πλαίσιο της καθημερινής αξιολόγησης των νοσηλευόμενων για οποιοδήποτε λόγο ασθενών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η εκτίμηση για ενδεχόμενη εμφάνιση πυρετού (που δεν εξηγείται από το νόσημα για το οποίο νοσηλεύεται ο ασθενής) ή/και συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Σε τέτοια περίπτωση, ο ασθενής θα πρέπει να μετακινείται σε θάλαμο απομόνωσης και να ακολουθεί ο έλεγχος για ανίχνευση του ιού SARS–CoV-2.

Προσπάθεια περιορισμού του αριθμού των εισόδων, ώστε να υπάρχει απόλυτος έλεγχος των εισερχομένων. Όπου υπάρχει δυνατότητα συνιστάται να υπάρχει χωριστή είσοδος για άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού

Διασφάλιση διαλογής και μέτρων όπως η υγιεινή των χεριών και η αναπνευστική υγιεινή

Η διαλογή έχει ως στόχο την έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό, την αξιολόγηση της βαρύτητας της λοίμωξης, τον περιορισμό της διασποράς του ιού σε άλλους ασθενείς, επισκέπτες και το προσωπικό υπηρεσιών υγείας και την προστασία των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη. Η διαλογή πρέπει να γίνεται πριν την είσοδο στο ΤΕΠ, και συγκεκριμένα στην εξωτερική είσοδο του νοσοκομείου (οικίσκος). Ο οικίσκος πρέπει να διαθέτει κατάλληλη αφίσα για την ενημέρωση των προσερχομένων. Εκεί, εκπαιδευμένο προσωπικό υποβάλλει ερωτήσεις σε όλους τους προσερχόμενους σχετικά με την ύπαρξη συμπτωμάτων λοίμωξης αναπνευστικού συστήματος και ιστορικό επαφής με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, σύμφωνα με τον ορισμό κρούσματος. Συστήνεται η τοποθέτηση προστατευτικού φραγμού (π.χ. από γυαλί ή πλαστικό) στο χώρο της διαλογής ώστε να περιορίζεται η επαφή του προσωπικού με τους δυνητικά μεταδοτικούς ασθενείς. Επίσης, συστήνεται να υπάρχει μόνο μία ανοιχτή και ξεχωριστή είσοδος για την προσέλευση ύποπτων περιστατικών

Στη συνέχεια και αφού χορηγηθεί χειρουργική μάσκα στους ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια ύποπτου κρούσματος, αυτοί μεταφέρονται σε ξεχωριστό χώρο αναμονής και εξέτασης (απομόνωση) με διαθέσιμη υποδομή και υλικά για την εφαρμογή υγιεινής των χεριών και αναπνευστικής υγιεινής, αν είναι εφικτό χωρίς να περάσουν από τον χώρο του ΤΕΠ, και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης διασποράς του ιού. Η πόρτα του χώρου εξέτασης πρέπει να είναι πάντα κλειστή και ο χώρος αναμονής πρέπει να είναι επαρκώς αεριζόμενος με τήρηση απόστασης μεταξύ των ασθενών τουλάχιστον 2 μέτρων

Εναλλακτικά, ανάλογα με τις χωροταξικές δυνατότητες του χώρου υπηρεσιών υγείας και την κατάσταση της υγείας του, ο ασθενής μπορεί να περιμένει στο ιδιωτικό μεταφορικό του μέσο ή στον προαύλιο χώρο μέχρι να ειδοποιηθεί από το προσωπικό και να οδηγηθεί στο χώρο εξέτασης

Οργάνωση και χρήση ειδικού χώρου αποκλειστικά για την αξιολόγηση περιστατικών με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού, ενδεικτικά κάποιο βοηθητικό κτήριο ή προσωρινή κατασκευή

Ακύρωση όλων των παρεμβάσεων που απευθύνονται σε ομάδες ασθενών (π.χ ομαδική ψυχοθεραπεία) και αντικατάστασή τους με ατομικές παρεμβάσεις όπου κρίνεται απαραίτητο

Αναβολή όλων των προγραμματισμένων και μη επειγουσών χειρουργικών επεμβάσεων και επισκέψεων

Στο πλαίσιο της καθημερινής αξιολόγησης των νοσηλευόμενων για οποιοδήποτε λόγο ασθενών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η εκτίμηση για ενδεχόμενη εμφάνιση πυρετού (που δεν εξηγείται από το νόσημα για το οποίο νοσηλεύεται ο ασθενής) ή/και συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Σε τέτοια περίπτωση, ο ασθενής θα πρέπει να μετακινείται σε θάλαμο απομόνωσης και να ακολουθεί ο έλεγχος για ανίχνευση του ιού SARS–CoV-2.

 • χορήγηση χειρουργικής μάσκας στον ασθενή
 • κάλυψη μύτης και στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντηλο
 • εφαρμογή υγιεινής χεριών μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις

Σημειώνεται ότι η ορθή και συστηματική χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας και η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών είναι κρίσιμης σημασίας για τη μείωση της διασποράς των παθογόνων μικροοργανισμών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία των εργαζομένων σε χώρους υπηρεσιών υγείας είναι η επικαιροποίηση της εκπαίδευσης για τις ενδείξεις και το είδος του εξοπλισμού ατομικής προστασίας, τη διαδικασία εφαρμογής και αφαίρεσής του, την ορθή απόρριψη ή διαχείρισή του ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή/και τις διαδικασίες του χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας.

Όλα τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή (συνοδός και προσωπικό υπηρεσιών υγείας), θα πρέπει να εφαρμόζουν εκτός των βασικών προφυλάξεων και τις  προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων.

Αξιολόγηση της αναγκαιότητας εισαγωγής και νοσηλείας για όλους τους ασθενείς με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού συστήματος. Εάν δεν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι, οι ασθενείς μπορούν να νοσηλεύονται στο σπίτι, με την προϋπόθεση της διασφάλισης δυνατότητας παρακολούθησης της εξέλιξης της λοίμωξης, για έγκαιρη αναγνώριση επιδείνωσης της κλινικής εικόνας ή εμφάνισης επιπλοκών.

 • Οι ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19 που εισάγονται, θα πρέπει να νοσηλεύονται σε επαρκώς αεριζόμενο μονόκλινο θάλαμο με ατομική τουαλέτα και την πόρτα κλειστή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορούν να συν-νοσηλεύονται με άλλον ασθενή με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2. Τονίζεται ότι μόνο ασθενείς με το ίδιο αναπνευστικό παθογόνο μπορούν να νοσηλεύονται στον ίδιο θάλαμο. Συνεπώς, ασθενής με COVID-19 δε θα πρέπει να νοσηλεύεται στον ίδιο θάλαμο με ασθενή με λοίμωξη αναπνευστικού συστήματος που δεν έχει διαγνωστεί ο αιτιολογικός παράγοντας. Επίσης, συστήνεται η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των κλινών στους θαλάμους νοσηλείας, ιδιαίτερα για τους ασθενείς με υποψία λοίμωξης COVID-19
 • Οι ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19 θα πρέπει να φορούν μάσκα, αν την ανέχονται, κάθε φορά που επαγγελματίες υγείας ή λοιπό προσωπικό εισέρχονται στο θάλαμο νοσηλείας. Επίσης θα πρέπει να εκπαιδευτούν στην αναπνευστική υγιεινή
 • Συστήνεται ο ορισμός ολόκληρων τμημάτων ή κλινικών για τη νοσηλεία ασθενών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19, και συγκεκριμένων επαγγελματιών υγείας που θα εμπλακούν αποκλειστικά στη νοσηλεία των ασθενών αυτών. Η στρατηγική αυτή μπορεί να συμβάλλει και στην εξοικονόμηση εξοπλισμού ατομικής προστασίας
 • Θάλαμοι απομόνωσης για την πρόληψη αερογενώς μεταδιδόμενων παθογόνων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις χειρισμών με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος. Στους θαλάμους αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνονται οι θάλαμοι αρνητικής πίεσης με τουλάχιστον 6 αλλαγές αέρα την ώρα (12 αλλαγές αέρα την ώρα συστήνονται σε νέες ή ανακαινισμένες κατασκευές). Ο αέρας αυτών των θαλάμων απομακρύνεται κατ’ ευθείαν στο εξωτερικό περιβάλλον ή φιλτράρεται μέσω φίλτρων HEPA πριν την ανακύκλωσή του. Η πόρτα του θαλάμου πρέπει να είναι κλειστή και να ανοίγει μόνο κατά την είσοδο και έξοδο του προσωπικού που θα πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο. Οι χώροι υπηρεσιών υγείας που διαθέτουν τέτοιους θαλάμους θα πρέπει να ελέγχουν και να καταγράφουν την ορθή λειτουργία της αρνητικής πίεσης
 • Περιορισμός των μετακινήσεων του ασθενή στις απόλυτα αναγκαίες για ιατρικούς λόγους, χρήση της μικρότερης δυνατής και προκαθορισμένης διαδρομής και χωριστού ανελκυστήρα αν είναι δυνατόν. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης συγκεκριμένου ανελκυστήρα, δεν θα πρέπει να εισέρχονται στον ανελκυστήρα άλλα άτομα εκτός του απαραίτητου προσωπικού που συνοδεύει τον ασθενή. Κατά τη μετακίνηση ο ασθενής πρέπει να φορά χειρουργική μάσκα εάν είναι ανεκτή. Εναλλακτικά, του χορηγείται χαρτομάντηλο για την κάλυψη της μύτης και του στόματός του. Συνιστάται συστηματικός καθαρισμός και απολύμανση του ανελκυστήρα πριν από κάθε επόμενη χρήση
 • Ενημέρωση του όποιου τμήματος υποδοχής του ασθενή (π.χ. ακτινοδιαγνωστικό) για την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και πρόληψης της διασποράς
 • Το προσωπικό που μεταφέρει τον ασθενή πρέπει να εφαρμόζει τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας και την υγιεινή των χεριών
 • Χρήση αποκλειστικού φορητού ακτινολογικού ή άλλου διαγνωστικού εξοπλισμού όταν είναι εφικτό και διενέργεια όλων των δυνατών διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων στο θάλαμο νοσηλείας
 • Ο ιατρικός εξοπλισμός (στηθοσκόπια, θερμόμετρα, πιεσόμετρα) συστήνεται να είναι αποκλειστικής χρήσης για τον συγκεκριμένο ασθενή. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ο ιατρικός εξοπλισμός καθαρίζεται και απολυμαίνεται από τον ένα ασθενή στον άλλο
 • Καθαρισμός και απολύμανση του χώρου και των επιφανειών με τις οποίες ήρθε σε επαφή ο ασθενής
 • Το επισκεπτήριο σε ύποπτους ή επιβεβαιωμένους ασθενείς για λοίμωξη COVID-19 απαγορεύεται. Στις περιπτώσεις αυτές ενθαρρύνεται η προσπάθεια για εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας (π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία, βιντεοκλήσεις).Μπορεί να υπάρξουν ειδικές εξαιρέσεις (π.χ. ασθενείς με ψυχιατρικά προβλήματα) όπου σε περίπτωση που επιτραπεί, ο αριθμός των επισκεπτών θα πρέπει να είναι ελάχιστος και να εκπαιδευτούν στη σωστή εφαρμογή του εξοπλισμού ατομικής προστασίας και στην υγιεινή των χεριών
 • Καταγραφή όλων των ατόμων που εισέρχονται στο θάλαμο του ασθενή συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού και των συνοδών

Χειρισμοί που μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα (π.χ. ενδοτραχειακή διασωλήνωση, αποσωλήνωση, μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός, τραχειοτομή, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, βρογχοσκόπηση, χρήση AMBU, χρήση νεφελοποίησης*, ανοιχτή αναρρόφηση, τοποθέτηση ασθενή σε πρηνή θέση, αποσύνδεση αναπνευστήρα) σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης SARS-CoV-2.

Οι χειρισμοί αυτοί θα πρέπει να διενεργούνται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης εάν είναι εφικτό. Ο αριθμός των επαγγελματιών υγείας στο θάλαμο, θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο και δεν επιτρέπεται η παρουσία συνοδών.

Οι επαγγελματίες υγείας που διενεργούν χειρισμούς με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος θα πρέπει να εφαρμόζουν:

 • Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2/FFP3/Ν95/ΚΝ95)
 • Οφθαλμική προστασία/προστασία προσώπου (ασπίδα προσώπου ή προστατευτικά γυαλιά ευρέως πεδίου)
 • Καθαρή μη αποστειρωμένη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια και εάν δεν είναι διαθέσιμη, αδιάβροχη ποδιά για προστασία από ενδεχόμενη διαβροχή της ρόμπας από μεγάλη ποσότητα βιολογικών υγρών
 • Γάντια μιας χρήσης (αποστειρωμένα όταν η διαδικασία το απαιτεί)
 • Υγιεινή των χεριών

Σημειώνεται ότι κατά τη λήψη κλινικού δείγματος (π.χ. ρινοφαρυγγικό επίχρισμα) για τη μοριακή διάγνωση της νόσου, πρέπει να εφαρμόζεται ο παραπάνω εξοπλισμός ατομικής προστασίας (μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας, οφθαλμική προστασία, γάντια και ποδιά με μακριά μανίκια). Η λήψη του δείγματος μπορεί να γίνεται σε κοινό θάλαμο με κλειστή πόρτα και το ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό, χωρίς την παρουσία συνοδού.

 • Περιορισμός επισκεπτηρίου στο ελάχιστο και απολύτως απαραίτητο
 • Πριν την είσοδό τους, στο σημείο διαλογής, οι συνοδοί – επισκέπτες ελέγχονται για πιθανά συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού και ενημερώνουν σχετικά με την κλινική/τμήμα που θα επισκεφθούν. Στην περίπτωση θετικών απαντήσεων δε θα επιτρέπεται η είσοδός τους στο χώρο υπηρεσιών υγείας. Η διαδικασία διαλογής των επισκεπτών πρέπει να είναι ιδιαίτερα σχολαστική στις περιπτώσεις που αφορούν σε νοσηλευόμενους υψηλού κινδύνου (π.χ ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς)
 • Όλοι οι συνοδοί θα πρέπει να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο υπηρεσιών υγείας. Να παραμένουν αυστηρά μόνο στο θάλαμο του ασθενούς και να μην παρευρίσκονται σε χειρισμούς με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος ή κατά τη λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο. Ανάλογα με την περίπτωση προτείνεται και η εφαρμογή του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας
 • Χώροι υπηρεσιών υγείας που νοσηλεύουν ασθενείς υψηλού κινδύνου όπως ανοσοκατεσταλμένους, μπορούν να αποφασίσουν την πλήρη απαγόρευση του επισκεπτηρίου, με πιθανές εξαιρέσεις τις απόλυτα αναγκαίες για τη φροντίδα και την ψυχοσυναισθηματική υγεία των ασθενών. Η είσοδος στους χώρους αυτούς συστήνεται να είναι ελεγχόμενη με ηλεκτρονικό σύστημα (π.χ. χρήση κωδικού)

Το προσωπικό υπηρεσιών υγείας που έρχεται σε επαφή με ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19 θα πρέπει να διαθέτει:

 • Χειρουργική μάσκα (κατηγορίας IR ή IIR) ή μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 εάν είναι διαθέσιμη, την οποία θα εφαρμόζει πριν την είσοδο στο θάλαμο νοσηλείας ή εξέτασης του ασθενούς
 • Σε περιπτώσεις χειρισμών που παράγουν αερόλυμα, πρέπει να χρησιμοποιείται μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2/FFP3/Ν95/ΚΝ95) την οποία θα εφαρμόζει πριν την είσοδο στο θάλαμο νοσηλείας ή εξέτασης του ασθενούς
 • Η αφαίρεση της μάσκας θα πρέπει να γίνεται μετά την έξοδο από το θάλαμο και αφού έχει προηγηθεί κλείσιμο της πόρτας αυτού. Υγιεινή των χεριών προηγείται και έπεται της αφαίρεσης της μάσκας
 • Οφθαλμική προστασία/προστασία προσώπου (ασπίδα προσώπου ή προστατευτικά γυαλιά ευρέως πεδίου). Φακοί επαφής ή γυαλιά οράσεως που φέρει το προσωπικό, δεν προσφέρουν την κατάλληλη προστασία. Επισημαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς των φακών επαφής λόγω αυξημένου κινδύνου επιμόλυνσής τους. Σε περιπτώσεις επαναχρησιμοποιούμενων γυαλιών ή ασπίδων προσώπου, ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή ή/και οι διαδικασίες του χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας για τον καθαρισμό, την απολύμανσή τους ή/και την αποστείρωσή τους, πριν την επόμενη χρήση
 • Καθαρή μη αποστειρωμένη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια
 • Γάντια μιας χρήσης (αποστειρωμένα όταν η διαδικασία το απαιτεί)

Πώς & Γιατί;