Ανακοινώσεις

Ειδική Έρευνα Κοινού στο πληθυσμό των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό τη καταγραφή του βαθμού γνώσης της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 καθώς και της στάσης του πληθυσμού απέναντι σε αυτό

Διαδικτυακή έρευνα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ειδική Έρευνα Κοινού στο πληθυσμό των τριών  Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό τη καταγραφή του βαθμού γνώσης της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 καθώς και της στάσης του πληθυσμού απέναντι σε αυτό»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Με γνώμονα την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση, τόσο των γονέων όσο και των εξουσιοδοτημένων χρηστών που είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της καταχώρισης της ηλεκτρονικής δήλωσης γέννησης στη σχετική εφαρμογή, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την ουσιαστική συνδρομή των καθ ύλην αρμόδιων φορέων των ανωτέρω παρεχόμενων ψηφιακά …

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Διαβάστε περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ) ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ <<Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ>>

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ) ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 18694

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Scroll to Top