Ανακοινώσεις

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ /ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

Σήμερα Πέμπτη, 16-11-2023 αναρτούμε τον πίνακα τελικής επιλογής ιατρού ΕΣΥ για την πλήρωση μίας (1) θέσης με βαθμό Επιμελήτή Β’(κωδικός επλογής 6.14) ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ για το ΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας»   σύμφωνα με την  υπ’αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. και τις ορθές επαναλήψεις». (9591/13-03-2023 …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ /ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

Σήμερα Δευτέρα, 13-11-2023 αναρτούμε το υπ’αριθμ.48/13-11-2023 πρακτικό με συνημμένους τους πίνακες μοριοδότησης της συνέντευξης  και τελικής μοριοδότησης κατόπιν της συνέντευξης ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Χειρουργικής/Επιμελητής Β΄ σύμφωνα με την  υπ’αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. και τις ορθές επαναλήψεις». (9591/13-03-2023 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ – …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

Σήμερα Πέμπτη, 09-11-2023 αναρτούμε τον πίνακα τελικής επιλογής ιατρού ΕΣΥ για την πλήρωση μίας (1) θέσης με βαθμό Επιμελήτή Β’(κωδικός επλογής 6.11) ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) για το ΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας»   σύμφωνα με την  υπ’αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ Διαβάστε περισσότερα »

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’

Σήμερα Παρασκευή, 03-11-2023 αναρτούμε τον πίνακα τελικής επιλογής ιατρού ΕΣΥ για την πλήρωση μίας (1) θέσης  ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, Ιατρικής Βιοπαθολογίας – Εργαστηριακής Ιατρικής, Αιματολογίας (Αιμοδοσίας)/ Επιμελητής Β’ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» (Προκήρυξη 9591/13-03-2023 Β’ Ορθή επανάληψη με ΑΔΑ:6ΟΦΞ46906Λ-Λ6Μ): ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ )– ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄(κωδ. Θέσης: …

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Διαβάστε περισσότερα »

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’

Σήμερα Παρασκευή, 20-10-2023 αναρτούμε τον πίνακα τελικής επιλογής ιατρού ΕΣΥ για την πλήρωση μίας (1) θέσης με βαθμό Επιμελήτή Β’(κωδικός επλογής 6.13) ειδικότητας Ουρολογίας για το ΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας»   σύμφωνα με την  υπ’αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. και τις ορθές επαναλήψεις». (9591/13-03-2023 …

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Σήμερα Tρίτη, 17-10-2023 αναρτούμε τον πίνακα τελικής επιλογής ιατρού ΕΣΥ για την πλήρωση μίας (1) θέσης με βαθμό Διευθυντή (κωδικός επλογής 6.9) ειδικότητας Ουρολογίας για το ΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας»  για σύμφωνα με την  υπ’αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. και τις ορθές επαναλήψεις». (9591/13-03-2023 …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

Σήμερα Δευτέρα, 16-10-2023 αναρτούμε το υπ’αριθμ.32/16-10-2023 πρακτικό ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες μοριοδότησης της συνέντευξης  και τελικής μοριοδότησης κατόπιν της συνέντευξης ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Ουρολογίας /Επιμελητής Β΄ σύμφωνα με την  υπ’αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. και τις ορθές επαναλήψεις». (9591/13-03-2023 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Σήμερα Παρασκευή, 13-10-2023 αναρτούμε το υπ’αριθμ.31/13-10-2023 πρακτικό ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες μοριοδότησης της συνέντευξης  και τελικής μοριοδότησης κατόπιν της συνέντευξης ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Ουρολογίας / Διευθυντής (9591/13-03-2023 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ – ΓΝΠ  «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ») : ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Scroll to Top