Διακήρυξη : 5 /2015

Aνάδειξης αναδόχου για την Προµήθεια: ΕΝΟΣ (1) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥΣ του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών Διακήρυξη 

Scroll to Top