Διακήρυξη: 15/2021

Προμήθεια μιας «Επιδαπέδιας Φυγόκεντρου Ασκών για τη Μονάδα Αιμοδοσίας» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α :  Διακήρυξη: 14434 / 13- 4-2021 

Scroll to Top