Υπηρεσία Δια δανεισμού Ιατρικών Άρθρων

   

Σας ενημερώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ συμμετέχει στο έργο “Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο Εθνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)”.

Στα πλαίσια αυτού του έργου οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου μας θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στην  Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού   (επικοινωνία με τμ. Οργάνωσης & Πληροφορικής)   

Μετά την εγγραφή τους οι εργαζόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην

Υπηρεσία ΔΙΑΔΟΣΙΣ – Υπηρεσία Δια-Δανεισμού Ιατρικών Άρθρων (HEAL-Link)

  (Η πρόσβαση και η εγγραφή στην Υπηρεσία ΔΙΑΔΟΣΙΣ γίνεται με τους ίδιους κωδικούς από την εγγραφή στην Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού)

Scroll to Top