Συντήρηση Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού Γ. Ν. Πατρών

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο Συντήρηση Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού Γ. Ν. Πατρών

α) Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

β) Πύργου Ψύξης κτιρίου «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

γ) Λεβητοστασίου Κεντρικών Εγκαταστάσεων

δ) Κεντρικής Αποστείρωσης Δορυφορικού Τμήματος

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 7.3.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 στο diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές προδιαγραφές : Συντήρηση Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού Γ. Ν. Πατρών

Scroll to Top