ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή/ ντριας Εργαστηριακού τομέα του Γ.Ν. Πατρών « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» σύμφωνα με την 30-5-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20557

Scroll to Top