Μεταφορά του Αιματολογικού & του Βιοχημικού Εργαστηρίου

Έγκριση σκοπιμότητας για το έργο ”Μεταφορά του Αιματολογικού & του Βιοχημικού Εργαστηρίου από το κτήριο “Γ. Γεννηματά ” στο Διώροφο
Κτίριο του Γ.Ν. Πατρών

Scroll to Top