ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 9η/10-9-2010

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 9η/10-9-2010 ΑΠΟΦ. Δ.Σ ΤΗΣ ΔΙΑΚ. 16/2010 : “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ” . ΗΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 22-9-2010

Scroll to Top