Λίστα Χειρουργείων

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων. Οι Λίστες Χειρουργείου θα ανανεώνονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, αφού ληφθούν υπόψη και τα εκτελεσθέντα χειρουργεία. (ΦΕΚ 4316/τ. Β/2016)

Κατηγορία 1

έως 2
εβδομάδες

για περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα

Κατηγορία 2

3 έως 6
εβδομάδες

για περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα

Κατηγορία 3

7 έως 12
εβδομάδες

για περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία χωρίς γρηγορη εξέλιξη

Κατηγορία 4

12 έως 24
εβδομάδες

για περιστατικά με ήπια /μέτρια συμπτώματα η δυσλειτουργία, χωρίς γρηγορη εξέλιξη

Κατηγορία 5

από 24
εβδομάδες

για περιστατικά χωρίς συμπτώματα η δυσλειτουργία χωρίς γρηγορη εξέλιξη

Δείτε εδώ την επικαιροποιημένη λίστα των χειρουργείων για την τρέχουσα εβδομάδα

ΛΙΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 08-12-2023

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΩΡΛ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ )

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΕΕ 01-12-23

Scroll to Top