“ΕΝΟΣ ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ – ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ.834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΕΝΟΣ ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ – ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ» για τα τμήματα του Νοσοκομείου μας.
Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 15/05/2019 ημέρα Τετάρτη diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601871

Τεχνικές προδιαγραφές : “ΕΝΟΣ ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ – ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ»

Scroll to Top