ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 74/2010

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : “ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ” με κριτήριο κατακύρωσης ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Scroll to Top