ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 /1-6-2020

Ματαίωση του δημόσιου, συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Ανακατασκευή υπερυψωμένου στηθαίου στην δυτική πλευρά του διωρόφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών – ο Άγιος Ανδρέας», προϋπολογισμού 52.419,35€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 / 1-6-2020

Scroll to Top