ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6β / 2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ), (Αριθμ. Πρωτ. 27970-21.6.2024).

2ος Επαναληπτικός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κατάθεση ανοικτών προσφορών και συνεχίσεως δια προφορικών προσφορών για την «Αξιοποίηση – εκμίσθωση διατηρητέων ισογείων καταστημάτων επί των οδών Αγ. Ανδρέου 76-76α-76β και Όθωνος Αμαλίας 61-62 στην Πάτρα» : 27970_21-06-2024

 

 

Scroll to Top