ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΑΥΡΗ (ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ)»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για το είδος «ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΑΥΡΗ (ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ)».Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν από αύριο 01-06-2021 ημέρα Τρίτη diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871

Tεχνικές Προδιαγραφές:«ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΑΥΡΗ (ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ)»

Scroll to Top