• Όλα
  • Ανακοινώσεις
  • Προκηρύξεις Προσωπικού

Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο Γιορτή, είναι Συναίσθημα

Περισσότερα →

Η πρώτη ελάχιστα επεμβατική Διασωματική Σπονδυλοδεσία της οσφυικής μοίρας με παράμεση προσπέλαση Wiltse στο ΓΝΠ “Άγιος Ανδρέας”

Περισσότερα →

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περισσότερα →

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Περισσότερα →

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ & ΣΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Περισσότερα →

Μέτρηση Ικανοποίησης από Παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας: Γαστρεντερολογικό Εργαστήριο – Μονάδα Ενδοσκοπήσεων

Περισσότερα →

Η Ρευματολογία στην Ιατρική Κοινότητα: Πνεύμονες & Ρευματικά Νοσήματα

Περισσότερα →

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Περισσότερα →

Ειδική Έρευνα Κοινού στο πληθυσμό των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό τη καταγραφή του βαθμού γνώσης της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 καθώς και της στάσης του πληθυσμού απέναντι σε αυτό

Περισσότερα →

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Περισσότερα →

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Περισσότερα →

Ενίσχυση του Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Περισσότερα →
Scroll to Top