• Όλα
  • Ανακοινώσεις
  • Προκηρύξεις Προσωπικού

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ /ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

Περισσότερα →

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

Περισσότερα →

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

Περισσότερα →

Προκήρυξη εκλογών – Πρόσκληση συμμετοχής για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου

Περισσότερα →

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’

Περισσότερα →

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’

Περισσότερα →

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Περισσότερα →

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

Περισσότερα →

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Περισσότερα →

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Περισσότερα →

Υπ’αριθμ.21/04-10-2023 πρακτικό ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες μοριοδότησης της συνέντευξης και τελικής μοριοδότησης κατόπιν της συνέντευξης ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής Επιμελητές Β’ (Ορθή Επανάληψη)

Περισσότερα →

Υπ’αριθμ.21/04-10-2023 πρακτικό ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες μοριοδότησης της συνέντευξης και τελικής μοριοδότησης κατόπιν της συνέντευξης ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής Επιμελητές Β’

Περισσότερα →
Scroll to Top