Προκηρύξεις Προσωπικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Καρδιολογία για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Εμφύτευσης Βηματοδοτών, καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ιατρούς για συνεργασία με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για 3 μήνες, με την πρόσκληση ενδιαφέροντος 38028/14-9-2023 (ΑΔΑ: 9ΔΑ046906Λ-Ε7Ρ).  9ΔΑ046906Λ-Ε7Ρ

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων Ιατρικού και λοιπού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Πατρών « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων Ιατρικού και λοιπού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Πατρών « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»:  468-19_06_23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ιατρούς για συνεργασία με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι 30/6/2023, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών, με την πρόσκληση ενδιαφέροντος 14382/10-4-2023 (ΑΔΑ: Ψ3Γ746906Λ-Ν3Γ).  14382_10-04-23

Scroll to Top