Προκηρύξεις Προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΝΠ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προκήρυξη για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»  (ορθή επανάληψη) : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 487

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας, ενδιαφέρεται για συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2021 , ως ακολούθως:  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 48064

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας και Κέντρων Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια: ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ