ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για την προμήθεια «Λογισμικού για την πραγματοποίηση μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς», ήτοι για την προμήθεια του λογισμικού MyoΜaps #1.5 Τ: Ακολουθίες για χαρτογράφηση μυοκαρδίου στον Μαγνητικό Τομογράφο MAGNETOM Altea που είναι εγκατεστημένος στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Πατρών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με απευθείας ανάθεση στην ετ. SIEMENS HEALTHCARE ABEE για την προμήθεια «Λογισμικού για την πραγματοποίηση μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς», ήτοι για την προμήθεια του λογισμικού MyoΜaps #1.5 Τ: Ακολουθίες για χαρτογράφηση μυοκαρδίου στον Μαγνητικό Τομογράφο MAGNETOM Altea που είναι εγκατεστημένος στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Πατρών, προϋπολογισμού 22.692,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για την προμήθεια «Λογισμικού για την πραγματοποίηση μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς», ήτοι για την προμήθεια του λογισμικού MyoΜaps #1.5 Τ: Ακολουθίες για χαρτογράφηση μυοκαρδίου στον Μαγνητικό Τομογράφο MAGNETOM Altea που είναι εγκατεστημένος στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Πατρών Διαβάστε περισσότερα »