Διαβουλεύσεις 2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 2828/26-01-2023 με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  06-02 -2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ» Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ »

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 2799/25-01-2023 με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι ημέρα Τρίτη 31-01-2023 και ώρα 14:30 …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ » Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς  Α΄διαβούλευση των  υπ αριθμό. 2066/20-01-2023 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση :«της Ετήσιας  Συντήρησης –Τεχνική Υποστήριξη Δικτυακού Εξοπλισμού με Ανταλλακτικά Νοσοκομείου μας »Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς B  δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ». Προϋπολογισμός:€663,40 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Διαβάστε περισσότερα »

Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:«ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΜΠΩΛ/ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των  αριθμ. πρωτ. 967/12-01-2023 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:«ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΜΠΩΛ/ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» για κάλυψη των αναγκών του τμ.Κλινικής Διατροφής του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως …

Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:«ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΜΠΩΛ/ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ »

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 986/12-01-2023 με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ»Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23-01-2023   ημέρα Δευτέρα  και ώρα …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ » Διαβάστε περισσότερα »