Διαβουλεύσεις 2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς   δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ». Προϋπολογισμός:€663,40 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί …

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟY ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς β  δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΣ Β  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟY ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  ΚΑΙ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΑΓΚΟΙ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ, ΚΛΙΝΕΣ, ) ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ (SPRAY) ME …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟY ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Διαβάστε περισσότερα »

«Προμήθεια και τοποθέτηση ογκομετρητή πετρελαίου στο λεβητοστάσιου του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο:  «Προμήθεια και τοποθέτηση ογκομετρητή πετρελαίου στο λεβητοστάσιου του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»Προϋπολογισμός : 8.500,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 29-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα …

«Προμήθεια και τοποθέτηση ογκομετρητή πετρελαίου στο λεβητοστάσιου του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»» Διαβάστε περισσότερα »

Αποκατάσταση φθορών δρόμων και πεζοδρομίων αύλειου χώρου του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «Αποκατάσταση φθορών δρόμων και πεζοδρομίων αύλειου χώρου του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Προϋπολογισμός : 5.000,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 22-12-2022 ημέρα Πέμπτη …

Αποκατάσταση φθορών δρόμων και πεζοδρομίων αύλειου χώρου του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας Διαβάστε περισσότερα »

Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των αριθμ. πρωτ. 4707/01-12-2022 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:«ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΛΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς  δημόσια διαβούλευση των  αριθμ. πρωτ. 4707/01-12-2022 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:«ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΛΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ» για κάλυψη των αναγκών της Ουρολογικής κλινικής του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών …

Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των αριθμ. πρωτ. 4707/01-12-2022 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:«ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΛΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ» Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟY ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟY ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟY ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΛΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΟΦΗΣΕΩΝ(ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς   δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟY ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟY  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟY  ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟY ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟY ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟY ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΛΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΟΦΗΣΕΩΝ(ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ) Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟY ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΑΓΚΟΙ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ, ΚΛΙΝΕΣ, ) ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ (SPRAY)ME ΑΛΚΟΟΛΕΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ KAI ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟY-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ 2,5 ΓΡ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς   δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟY ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  ΚΑΙ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΑΓΚΟΙ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ, ΚΛΙΝΕΣ, ) ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ (SPRAY)ME ΑΛΚΟΟΛΕΣ 1 …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟY ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΑΓΚΟΙ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ, ΚΛΙΝΕΣ, ) ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ (SPRAY)ME ΑΛΚΟΟΛΕΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ KAI ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟY-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ 2,5 ΓΡ Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr (1)  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 48047/08-12-2022__Αναφορά Επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών για την προμήθεια τροχήλατου πετάματος ακτινοπροστασίας του αιμοδυναμικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.Τυχόν παρατηρήσεις επί των …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ Διαβάστε περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ αριθμ. 46966/01-12-2022

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των  αριθμ. πρωτ. 46966/01-12-2022 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:«ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΜΠΩΛ/ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» για κάλυψη των αναγκών του τμ.Κλινικής Διατροφής του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως …

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ αριθμ. 46966/01-12-2022 Διαβάστε περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ αριθμ.4707/01-12-2022

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των  αριθμ. πρωτ. 4707/01-12-2022 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:«ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΛΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ» για κάλυψη των αναγκών της Ουρολογικής κλινικής του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών …

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ αριθμ.4707/01-12-2022 Διαβάστε περισσότερα »