ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ

α) Νοσηλευτικής Μονάδας «Ο Άγιος Ανδρέας»

β) Κέντρου Ψυχικής Υγείας

γ) Πέντε (5) οικόπεδα ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 28-02-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Scroll to Top