Διευκρίνιση : Στην αρθμ. 44

Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξης αναδόχου για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων με ανταλλακτικά, CPV 50750000-7 Διευκρίνιση : Στην αρθμ. 44/2020

Scroll to Top