1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.11551/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (33141114-2), ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (33141119-7) ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΜΕ ΓΑΖΑ (33141112-8) ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13217 

Scroll to Top