1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ DOT-MATRIX HEAVY DUTY ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ.ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19-07-2023 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00π.μ. Α.Π. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 28298/04/07/2023: 28928_04-04-23

Scroll to Top