ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

∆ιακήρυξη Αριθµ.: 42376/2020 : ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 47.740 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ:   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 42376/2020 

Scroll to Top