Διακήρυξη : 1/2021

Διακήρυξη Αριθµ.: 3 / 2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 9.000€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . : Διακήρυξη 5136/ 10-2-2021 

Scroll to Top