Όραμα & Στόχοι

pictogram όραμα στόχοι

Αποστολή του Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας»

είναι η ανάπτυξη ενός εκσυγχρονισμένου νοσοκομείου, το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας, δίνοντας έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών και τη φιλική και ανθρωποκεντρική αντιμετώπιση τους από το στελεχιακό δυναμικό, έχοντας ως στόχο την εφαρμογή βέλτιστων, ασφαλών και ποιοτικών πρακτικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας τους.

pictogram orama

Όραμα του Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

είναι η ανάδειξη του σε πρότυπη υγειονομική μονάδα στην περιοχή ευθύνης του, η οποία θα εστιάζει στην παροχή υψηλού επιπέδου υγειονομικών υπηρεσιών.

pictogram stoxoi

Στόχοι του Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

όπως αυτοί προκύπτουν μέσα απο το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι

Οι στρατηγικοί στόχοι που καταγράφονται για τη Διοίκηση του νοσοκομείου στοχεύουν στην:

  • εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, μέσα από τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας,
  • αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
  • βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας,
  • προώθηση της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Για την επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών αυτών στόχων απαιτείται:

  • οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της διοίκησης και των στελεχών του νοσοκομείου,
  • άριστη και συνεχής συνεργασία,
  • προσαρμοστικότητα στην αλλαγή,
  • ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης των υλοποιούμενων διαδικασιών.
Scroll to Top