Χρήσιμες Πληροφορίες

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

 1. Ο ασθενής έχει δικαίωμα προσέγγισης στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
 2. Ο ασθενής έχει δικαίωμα παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενή με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
 4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί για ότι αφορά στην κατάστασή του.
 5. Το συμφέρον του ασθενή είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενή πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της κατάστασής του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 6. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπος του έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνηθών ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου και η οποία μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
 7. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του να δεχθεί ή να απορρίψει κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεση του για τυχόν συμμετοχή του είναι δικαίωμα του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
 8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες, όπου είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου και των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων πρέπει να είναι εγγυημένος.
 9. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα σεβασμού και αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 10. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Για αναφορά παραπόνων, παρακαλείστε να απευθύνεστε στους ιεραρχικά υπεύθυνους υπαλλήλους καθώς και στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (τ .Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη) που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου στο ισόγειο του Κεντρικού κτιρίου (7όροφο), E-mail: gryppoliti@agandreashosp.gr, τηλ:2613601065 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ

Για να διευκολύνουμε την παραμονή σας, αλλά και για να έχουν οι δικές μας προσπάθειες το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα σας εξασφαλίσει ποιοτική και ασφαλή φροντίδα, παρακαλούμε θερμά να ενημερωθείτε και να εφαρμόζετε τα ακόλουθα:

 1. Κατά την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο, η σαφής, ειλικρινής και με κάθε δυνατή λεπτομέρεια διατύπωση του ιστορικού σας και η καλή συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, θα βοηθήσουν στην ακριβή διάγνωση και θεραπεία της νόσου.
 2. Το διαιτολόγιο καταρτίζεται από επιστημονικό προσωπικό και είναι ανάλογο με την ειδική ανάγκη διατροφής κάθε ασθενή. Δεν επιτρέπεται να σας φέρνουν τρόφιμα ή οινοπνευματώδη ποτά που μπορεί να επιβαρύνουν την πορεία της νόσου σας, να δημιουργήσουν προβλήματα στη νοσηλεία σας (απορρύθμιση σακχάρου, αναβολή προγραμματισμένων εξετάσεων κλπ.) και τα οποία δυσχεραίνουν την καθαριότητα και υγιεινή των χώρων των θαλάμων.
 3. Διατηρείτε το χώρο καθαρό και σεβαστείτε την περιουσία του νοσοκομείου. Μην κάθεστε στα κρεβάτια των ασθενών, μην φέρνετε λουλούδια, τρόφιμα και ροφήματα. Μπορεί να αποτελέσουν εστίες μικροβίων. Να κάνετε συνετή χρήση του εξοπλισμού και του υλικού των θαλάμων, του νερού και των φωτιστικών, και να αποφεύγετε τη χρήση κινητών τηλεφώνων στους θαλάμους.
 4. Τα υλικά μέσα του νοσοκομείου που έχετε στην διάθεση σας, για το διάστημα της νοσηλείας σας, κοστίζουν ακριβά. Οφείλετε να τα προσέχετε διότι οποιαδήποτε επισκευή βλάβης έχει κόστος, απαιτεί χρόνο και μπορεί να αποβεί μοιραία στην εξέλιξη της υγείας άλλων συνανθρώπων μας.
 5. Η τήρηση του ωραρίου του επισκεπτηρίουείναι αυστηρή και απολύτως απαραίτητη. Να θυμάστε ότι η μη τήρηση του:
  1. Κουράζει και ταλαιπωρεί τον ασθενή
  2. Παρεμποδίζει το Ιατρικό και Νοσηλευτικό έργο
  3. Παρεμποδίζει τη σχολαστική καθαριότητα
  4. Αυξάνει τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

Οι επισκέπτες και οι συνοδοί πρέπει να απομακρύνονται από τους θαλάμους και τους διαδρόμους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και των ιατρικών επισκέψεων και να μην προκαλούν θόρυβο ή συνωστισμό. Δεν επιτρέπεται η είσοδος παιδιών κάτω των 12 ετών ως επισκεπτών ή συνοδών. 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ

*Λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας SARSCOV-2 απαγορεύεται ρητά το επισκεπτήριο. Σε ειδικές περιπτώσεις απευθυνθείτε στην Προϊσταμένη της κλινικής.

(Απρίλιος – Σεπτέμβριος)

Θερινό

Δευτέρα 17:00 - 20:00
Τρίτη 17:00 - 20:00
Τετάρτη 17:00 - 20:00
Πέμπτη 17:00 - 20:00
Παρασκευή 17:00 - 20:00
Αργίες Πρωί 11:00 - 13:00
Αργίες Απόγευμα 17:00 - 20:00
(Οκτώβριος – Μάρτιος)

Χειμερινό

Δευτέρα 16:00 - 19:00
Τρίτη 16:00 - 19:00
Τετάρτη 16:00 - 19:00
Πέμπτη 16:00 - 19:00
Παρασκευή 16:00 - 19:00
Αργίες Πρωί 11:00 - 13:00
Αργίες Απόγευμα 16:00 - 19:00

Σημαντικές Πληροφορίες

 1. Σε ειδικές περιπτώσεις ασθενών χορηγείται άδεια παραμονής στο θάλαμο του ασθενή μόνο από την Προϊσταμένη ή το Διευθυντή της κλινικής.
 2. Μην απομακρύνεστε από τους θαλάμους χωρίς άδεια και να είστε συνεπείς στα ραντεβού σας.
 3. Μπορείτε να εξέλθετε από το Νοσοκομείο με προσωπική σας ευθύνη (εξιτήριο ιδία βουλήσει). Στην περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει να υπογράψετε ένα αποδεικτικό έγγραφο ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη των πράξεων σας και εξέρχεστε παρά τις συμβουλές του θεράποντα ιατρού σας.
 4. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου (Ν.4633/2019).
 5. Η ασφαλής φύλαξη των προσωπικών σας αντικειμένων, γίνεται με δική σας ευθύνη. Αποφεύγετε να έχετε μαζί σας πολύτιμα αντικείμενα και μεγάλα χρηματικά ποσά.
 6. Η ιδιωτική αμοιβή, σε οποιοδήποτε εργαζόμενο του νοσοκομείου και για οποιοδήποτε λόγο, είναι παράνομη και προσβλητική. Το γραφείο κινήσεως είναι το μόνο υπεύθυνο για την λογιστική σας τακτοποίηση.
 7. Σε περιπτώσεις ασθενών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα από Αποκλειστικές/-ους Νοσοκόμες/-ους Ατομικής Φροντίδας (ΑΝΑΦ) οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχουν (ΥΑ. Υ4α/οικ.37804, ΦΕΚ 1023/Β/2013 & Υ4α/οικ.75206, ΦΕΚ 1944/Β/2013). Οι ΑΝΑΦ καλούνται μόνο από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία και μόνο από το σχετικό Κατάλογο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κατόπιν έγγραφης αίτησης του ασθενή ή των συνοδών του. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής αποτελεί νομική υποχρέωσή σας και είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ασθενών και την προστασία της δημόσιας υγείας.
 8. Διευκολύνετε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην εργασία τους. Κάνουν ό,τι μπορούν να σας εξυπηρετήσουν.
 9. Για αναφορά παραπόνων παρακαλείστε να απευθύνεστε στους ιεραρχικά υπεύθυνους υπαλλήλους καθώς και στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (τ. Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη) που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου στο ισόγειο του Κεντρικού κτιρίου (7όροφο), E-mail: gryppoliti@agandreashosp.gr, τηλ:2613601065.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που επιλέξετε αποκλειστική/-ό νοσοκόμα/-ο με δική σας πρωτοβουλία ή/και μέσω άλλης διαδικασίας, η ευθύνη για τη φροντίδα του ασθενή βαρύνει εσάς και σε περίπτωση ελέγχου από τα αρμόδια όργανα ή υπηρεσίες (Αστυνομία, ΙΚΑ, ΣΔΟΕ, κλπ) ενδέχεται να είστε υπόλογοι για συμμετοχή σας στην προώθηση της παράνομης εργασίας. Αν πρόκειται για οικιακή βοηθό, θα πρέπει να το δηλώσετε εγγράφως στη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Οι ασθενείς και οι συνοδοί τους, ενημερώνονται για την πορεία της υγείας τους μόνο από τον θεράποντα ιατρό ,ημέρες και ώρες που το κάθε τμήμα ή μονάδα έχει καθορίσει. Ο γιατρός υποχρεούται να ενημερώνει τον ασθενή για την πορεία της υγείας του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και δίνει οδηγίες κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο.

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Στο χώρο του νοσοκομείου λειτουργεί όλο το 24ωρο κυλικείο στο ισόγειο της Νέας Πτέρυγας πλησίον του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Το νοσοκομείο διαθέτει δύο μηχανήματα Αυτόματης Συναλλαγής (ΑΤΜ) της Εθνικής Τράπεζας, ένα στο ισόγειο της Νέας Πτέρυγας και ένα στο ισόγειο του κτιρίου «Γ. Γεννηματάς» (Ταχύρρυθμο).

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Το Parking του νοσοκομείου είναι ελεύθερης πρόσβασης στους προκαθορισμένους για το κοινό χώρους, αλλά με δική σας ευθύνη.

ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ τους ειδικούς χώρους στάθμευσης για ΑΜΕΑ.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι δεν εμποδίζετε την πρόσβαση ασθενοφόρων οχημάτων.

ΜΗΝ αφήνετε πράγματα αξίας εντός του αυτοκινήτου σας, προς αποφυγή κλοπής τους.

Scroll to Top