ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 9 / 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.Προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», (ΠΔΕ) προϋπολογισμού 78.180,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», (ΠΔΕ) προϋπολογισμού 78.180,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  : 8847_04-03-2022

  • Προμήθεια «Συστημάτων καταγραφής εικόνας και συμπαρατήρησης για το υπάρχον μικροσκόπιο Luxor»,  προϋπολογισμού 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  • Προμήθεια ενός «Πολυλειτουργικού Ηλεκτρονικού Διαθλασίμετρου»,προϋπολογισμού 19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  • Προμήθεια ενός «Πολλαπλασιαστή Μοσχεύματος Δέρματος»,προϋπολογισμού 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  • Προμήθεια ενός «Πλυντηρίου βρογχοσκοπίων»,προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

 

 

Scroll to Top