Search
Close this search box.

Υπηρεσιών Συλλογής -Διακομιδή Νοσοκομειακών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς για την Ανάθεση των «Υπηρεσιών Συλλογής -Διακομιδή Νοσοκομειακών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Γ.Ν.Πατρών & Ν.Μ.Ν. Θώρακος Προϋπολογισμού 14.359 ,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής

Scroll to Top