«Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ –ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ)»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο «Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ –ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ)»στο Νοσοκομείου μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 19η/11/2014 ημέρα Τετάρτη diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872

Τεχνικές προδιαγραφές : «Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ –ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ)»

Scroll to Top