Υπ’αριθμ.21/04-10-2023 πρακτικό ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες μοριοδότησης της συνέντευξης και τελικής μοριοδότησης κατόπιν της συνέντευξης ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής Επιμελητές Β’ (Ορθή Επανάληψη)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με εμπειρία σε PET SCAN ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β’ : ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ- ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Scroll to Top