Τηλεφωνικός Κατάλογος

Ευρετήριο
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Κτίριο "Γ. Γεννηματάς" (Ταχύρρυθμο)

  Ισόγειο

  Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία:
  • Γραφείο Προϊσταμένης: 2613601801,
  • Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων: 2613601804
  Οδοντιατρικό ιατρείο:
  Εργαστήριο ελέγχου αναπνευστικής λειτουργίας:

  1ος Όροφος

  Παθολογοανατομικό Εργαστήριο:
  • Γραφείο Διευθυντή: 2613601901,
  • Γραμματεία (απαντήσεις βιοψιών): 2613601905
  Κυτταρολογικό Εργαστήριο:
  Νευρολογικό τμήμα:
  • Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος: 2613601907,
  • Γραφείο Ιατρών: 2613601906
  Τμήμα Κλινικής Διατροφής:
  Κοινωνική Υπηρεσία:
  Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας:

  2ος Όροφος

  Γραμματεία Διοίκησης:
  Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου:
  Νοσηλευτική Υπηρεσία:
  Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής:
  Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας:
  Υποδιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας:
  Υποδιεύθυνση Διοικητικού:
  Υποδιεύθυνση Οικονομικού:
  Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού:
  Γραμματεία:
  Πρωτόκολλο:
  Τμήμα Προμηθειών:
  Τμήμα Γραμματείας Κίνησης Ασθενών:
  Τοξικολογικό εργαστήριο:
  Γραφείο Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων:

  3ος Όροφος

  Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού:
  Οικογενειακός Προγραμματισμός:
  Ρευματολογικό:
  Κέντρο Αναφοράς AIDS:
  Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας,  Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης:
  Λίστα Χειρουργείου:
  Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας:
  Νευρολογικό (Ημερήσια νοσηλεία):

  Κεντρικό Κτίριο

  Υπόγειο:

  Ακτινοθεραπεία:
  Μαστογράφος:
  Επόπτης Υγείας:
  Τεχνική Υπηρεσία:

  Ισόγειο:

  Γραφείο Εφημερεύοντα Νοσηλευτή:
  Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας:
  Αιμοδοσία:
  Ενδοσκοπήσεις:
  Φυσιοθεραπεία:
  Αιμοδυναμικό:

  1ος Όροφος

  Πυρηνική Ιατρική:
  Νεφρολογικό τμήμα/Μονάδα Τεχνητού Νεφρού:
  Αιματολογικό τμήμα:
  Ογκολογική Μονάδα Χημειοθεραπείας:
  Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών:

  2ος Όροφος

  Μαιευτικό/Γυναικολογικό τμήμα:
  Οφθαλμολογικό  τμήμα:

  3ος Όροφος

  Α’ Παθολογικό – Πνευμονολογικό τμήμα:

  4ος Όροφος

  Β΄ Παθολογικό τμήμα:

  5ος Όροφος

  Καρδιολογικό τμήμα:
  Μονάδα Εμφραγμάτων:

   6ος Όροφος

  Ορθοπεδικό τμήμα:
  Χειρουργικό τμήμα:

  7ος Όροφος

  ΩΡΛ τμήμα:
  Ουρολογικό τμήμα:
  Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής:

  Νέα Πτέρυγα

  Υπόγειο

  Αξονικός τομογράφος:
  Μαγνητικός τομογράφος:

  Ισόγειο

  Γραφείο Διευθυντή Ακτινολογικού:
  Κυλικείο:
  Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.):

  1ος Όροφος

  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.):
  Χειρουργείο:
  • Γραφείο Προϊσταμένης: 2613601766
  Αναισθησιολογικό τμήμα:
  • Γραφείο Προϊσταμένης: 2613601769

  2ος Όροφος

  Τμήμα Λοιμώξεων Α:
  Τμήμα Λοιμώξεων Β:
  ΜΕΘ Covid :

  Το Νοσοκομείο

  Καλαβρύτων 37 | Πάτρα

  Για Ραντεβού

  στο 2610 362 944

  Τηλ. Κέντρο

  στο 2613 601 000