ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ :

Α) Νοσηλευτικής Μονάδας «Ο Άγιος Ανδρέας»

Β) Νοσηλευτικής Μονάδας Νοσημάτων Θώρακος «Ο Άγιος Λουκάς»

Γ) Κέντρου Ψυχικής Υγείας

Δ) Δορυφορικό Τμήμα ( πρώην 409 Σ.Ν.)

Ε) Τρία οικόπεδα ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 7.3.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 στο diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές προδιαγραφές : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ

Scroll to Top