Συντήρηση Συστήματος Επεξεργασίας Νερού α) Μ.Τ.Ν., β) Λεβητοστασίου και γ) Πύργου Ψύξης

Σύμβαση προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης διάρκειας ενός (1) έτους α) του συστήματος επεξεργασίας νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, β) των αποσκληρυντών των λεβήτων και των δοσομετρικών αντλιών του λεβητοστασίου και γ) του συστήματος αποσκλήρυνσης του πύργου ψύξης του κτιρίου “Γ. Γεννηματάς” του Γ.Ν.Π. “Ο Άγιος Ανδρέας”

Scroll to Top