Συμβούλιο αρμόδιο για την διεξαγωγή συνέντευξης και την διαμόρφωση τελικής βαθμολογίας ιατρών για θέσεις ειδικότητας Καρδιολογίας

Σήμερα Τετάρτη,30-08-2023 αναρτούμε το υπ’αριθμ.5/28-08-2023 πρακτικό ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες μοριοδότησης της συνέντευξης  και τελικής μοριοδότησης κατόπιν της συνέντευξης ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Καρδιολογίας (με εμπειρία στην Επεμβατική Καρδιολογία)Επιμελητές Α’/Β’ (9591/13-03-2023 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ – ΓΝΠ  «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»):  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Scroll to Top