Συμβούλιο αρμόδιο για την διεξαγωγή συνέντευξης και την διαμόρφωση τελικής βαθμολογίας ιατρών για θέσεις ειδικότητας Καρδιολογίας (με εμπειρία στην Επεμβατική Καρδιολογία)

Συμβούλιο αρμόδιο για την διεξαγωγή συνέντευξης και την διαμόρφωση τελικής βαθμολογίας ιατρών για θέσεις ειδικότητας Καρδιολογίας (με εμπειρία στην Επεμβατική Καρδιολογία) : ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Scroll to Top