Στατιστικά

Στατιστικά Δεδομένα του Γ.Ν.Π. “Ο Άγιος Ανδρέας”

Βρείτε παρακάτω κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα στατιστικά δεδομένα του Νοσοκομείου μας. 

Στοιχεία Διακομιδών

Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει τη σύγκριση ανάμεσα στις διακομιδές προς το νοσοκομείο με τις διακομιδές από το νοσοκομείο από το 2015 έως το 2021.

Στοιχεία Επισκέψεων

Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει τη σύγκριση ανάμεσα στις τακτικές επισκέψεις με τις έκτακτες επισκέψεις στο νοσοκομείο μας, από το 2015 έως το 2021.

Στοιχεία Επεμβάσεων

Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει τη σύγκριση ανάμεσα στις τακτικές και τις έκτακτες επεμβάσεις, στο νοσοκομείο μας, από το 2015 έως το 2021.

Διαχείριση Μονάδων Αίματος

Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει τις μονάδες διάθεσης αίματος του Γ.Ν.Π. «Ο Αγιος Ανδρεας», από το 2015 έως το 2020.