Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το έργο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το έργο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) για διάστημα δύο (02) μηνών τρέχοντος έτους προϋπολογισμού 18.550 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη 270 αναπτυγμένων κλινών ”

Scroll to Top