ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για το έργο “ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ » για χρονικό διάστηµα δύο (02) µηνών (από 26- 09-2018 έως 25-11-2018) προϋπολογισµού 11.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Scroll to Top