ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την επείγουσα προμήθεια «Εξοπλισμού ΜΕΘ» προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες νοσηλείας ασθενών με COVID-19 στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής: «Εξοπλισμός ΜΕΘ» 

Scroll to Top