ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την επείγουσα προμήθεια «Εξοπλισμού ΜΕΘ» προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες νοσηλείας ασθενών με COVID-19 στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. :«Εξοπλισμού ΜΕΘ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος, θα είναι μέχρι την Τρίτη 9/6/2020 και ώρα 10:00πμ 

  1. Ενός (1) αναπνευστήρα με εξωτερικές παροχές οξυγόνου (Ο2) και αέρα,
  2. Ενός (1) αναπνευστήρα με ενσωματωμένη τουρμπίνα, (Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές, CPV 33157400-9),
  3. Ενός Αναισθησιολογικού μηχανήματος πλήρες, (Ιατρικοί Εξοπλισμοί, CPV 33141620-2).
Scroll to Top