ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για το έργο “ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» για διάστηµα δυο (02) µηνών προϋπολογισµού 16.666,67 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών ”. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 22276

Scroll to Top