ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 30339 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6ης ΥΠΕ

«Στην ανωτέρω ανάρτηση, το είδος με Α/Α 13: «Καλύμματα μεμβράνης» δεν εντάσσεται στην απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ και εκ παραδρομής ζητήθηκε στον διαγωνισμό. Συνεπώς, ματαιώνεται η προμήθεια του. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς να μην υποβάλλουν προσφορά για το συγκεκριμένο είδος».

Scroll to Top