ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έρευνα αγοράς για την «Ετήσια σύμβαση συντήρησης-επισκευής με ανταλλακτικά συστήματος μαστογραφίας», προϋπολογισμού 15.600,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 19.344,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  26435_23-06-23

Scroll to Top