ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά των Αναπνευστήρων της ΜΕΘ

«Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά των Αναπνευστήρων της ΜΕΘ, (κατασκευαστικών οίκων WEINMANN & HAMILTON)»,προϋπολογισμού 8.900,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 11.036,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : 28791-27-06-2024

Scroll to Top