ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με έρευνα αγοράς για :

α)«Ετήσια σύμβαση συντήρησης-επισκευής με ανταλλακτικά των τεσσάρων (4) Παιδιατριακών Αναπνευστήρων του κατασκευαστικού οίκου SLE», προϋπολογισμού 8.400,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 10.416,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) «Ετήσια σύμβαση συντήρησης-επισκευής με ανταλλακτικά των αναπνευστήρων ενηλίκων HAMILTON», προϋπολογισμού 6.675,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 8.277,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 25651-20.06.2023

Scroll to Top