ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας, ενδιαφέρεται για συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2021 , ως ακολούθως:  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 48064

Scroll to Top