ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στο Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Scroll to Top